Literatuur en verantwoording

Zoals vermeld bij de inleiding, berust de inhoud van deze website op een inleidende cursus voor ouders met een kind dat aan schizofrenie lijdt. De inhoud is een mengeling van praktijk en theorie. Gezien de opzet van de cursus, zijn in de tekst geen expliciete verwijzingen opgenomen naar onderzoeken, artikels en boeken. Desalniettemin zijn veel gedachten van andere auteurs in deze cursus verwerkt. Om aan de gebruikte literatuur recht te doen, treft u hieronder een beknopte opsomming aan. Deze lijst is tevens te gebruiken als uitgangspunt voor mensen die zich verder willen verdiepen in bepaalde aspecten van de behandelde materie.

Birchwood, M., Fowler, D., Jackson, C. (2000). Early intervention in Psychosis. John Wiley and Sons.
 
Deze Britse auteurs vertegenwoordigen een stroming in Engeland die zich de afgelopen 10 à 15 jaar actief heeft beziggehouden met allerlei onderzoek naar met name vroegtijdige behandelingsmogelijkheden van schizofrenie. Meer dan in andere landen, vinden we bij deze auteurs aandacht voor de ‘psychologische aspecten’ van het ontstaan en de behandeling van schizofrenie. Zonder dat daarbij overigens het aspect van de biologische kwetsbaarheid ook maar een moment uit het oog wordt verloren. Dit boek geeft een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de inzichten en de behandelingsmogelijkheden bij schizofrenie. Het vormde een belangrijke inspiratiebron voor de cursus. Een aanrader!
 
Bosch, van den R. J., Louwerens, J.W., Sloof C.J. (1994). Behandelingsstrategieën bij schizofrenie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 
Nederlands standaardwerk over de behandeling van schizofrenie. Het boek is wel op de eerste plaats geschreven voor behandelaars. Inmiddels is er een nieuwe editie uit. Van dit boek heb ik met name hoofdstuk 2 " Het kwetsbaarheid-stress-copingmodel" gebruikt, en hoofdstuk 5 " Farmacotherapie van schizofrenie." NB: de opmerkingen over de voor en nadelen van de diverse, met name moderne antipsychotica, zijn geheel voor eigen rekening en stammen uit de praktijkervaring van mij en mijn collega’s.
 

Haan, de L. Bruggen van J.M., Lavalaye, J. e.a. (2001) Rehabilitatie van klassieke antipsychotica: een overzicht van meta-analyses. Tijdschrift voor psychiatrie, 43, 259-264.

Recent artikel over de voor en de nadelen van klassieke en moderne antipsychotica.
 

McGlashan, T.(1988) A selective review of North American long-term follow up studies of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 14, 515-542.

Een samenvattend artikel naar het ‘natuurlijk verloop’ van grote groepen van mensen met schizofrenie in de Verenigde Staten. Overigens is het verloop van schizofrenie een onderwerp op zich, waar een hele cursus en literatuurlijst aan gewijd kan worden.
 
Petry, D., Nuy, M. (1997). De ontmaskering. De terugkeer van het eigen gelaat van mensen met chronisch psychische beperkingen. Utrecht: SWP.
 

Een boeiend en ontroerend boek over mensen die langdurig en in een zeer ernstige mate lijden aan schizofrenie. Wat in de cursus gezegd wordt over " De betekenis van schizofrenie in de tijd" is gebaseerd op dit boek.

Wiersma, D., Nienhuis, F.J., Slooff, C.J., e.a. (1998) Natural course of schizophrenic disorders. A 15-year follow up of a Dutch incidence cohort. Schizophrenia Bulletin, 24, 75-85.
 

Een artikel over het ‘natuurlijk verloop’ van schizofrenie bij een groep mensen in Noord Nederland.

Wunderink, A. (1997). Schizofrenie. Wormer: Immerc.
 
Een goed, leesbaar Nederlandstalig inleidend werkje over schizofrenie. De auteur heeft het juiste midden gevonden tussen wetenschappelijk verantwoorde (en inhoudelijk interessante) informatie gebracht in een leesbare, voorlichtende stijl. Dit boekje is geschikt voor iedereen. Ik laat het ook aan de mensen met schizofrenie lezen, die er over het algemeen er veel aan hebben. Een aanrader! Ook verschenen in de serie ‘Spreekuur thuis’.
 

Zubin, J. Spring, B. (1977) Vulnerability. A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86, 103 – 126.

Een ‘klassiek’ artikel, waarin voor het eerst het begrip kwetsbaarheid in verband met schizofrenie werd geïntroduceerd.
 

References bij 'De betekenis van schizofrenie'

Baart, I.(2002) Ziekte en zingeving, een onderzoek naar chronische ziekte en identiteit. Assen: Van Gorcum.

Barrowclough, C. Haddock, G., Lowens, I. Connor, A. Pidliswyj, J. and Tracey, N. (2001) Staff Expressed Emotion and Causal Attribuitions for Client Problems on a Low Security Unit: An Exploratory Study. Schizophrenia Bulletin, 27, no. 3, p. 517 - 526.

Ciompi, L. (1984) Is there really a schizophrenia? The long-term course of psychotic phenomena. British Journal of Psychiatry, 145, p. 636-640

Corin, E.E. (1988) Facts and meaning in psychiatry: A anthropological approach to the life world of schizophrenics. Culture, Medicine and Psychiatry 14, 153-188

Hopper, K. and Wanderling, J. (2000) Revisiting the Developed versus Developing Country Distinction in Course and Outcome in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin,26 (4), 835-846.