Schizofrenie in het Gezin

Al geruime tijd bleek er een behoefte bij ouders te bestaan om een gedegen voorlichting over schizofrenie, hoe om te gaan met je ziek familielid en wat de betekenis is van schizofrenie in het dagelijks leven voor jezelf en voor je familielid. Aan deze behoefte is door beiden op een voortreffelijke manier invulling gegeven. De opzet is dermate uniek en de ervaring van de ouders zo positief dat we menen u er kennis van te laten nemen via deze site.
 
De cursus bestaat tot nu toe uit drie delen:
  1. Verwarring in de geest
  2. Belasting van het gezin en Expressed Emotion
  3. De betekenis van schizofrenie