Wat maakt het verschil (2006)

Wanneer we een antwoord zoeken op de vraag naar de beste behandeling van een ernstige psychiatrische stoornis, dan klinkt er door alle mogelijke antwoorden, onderzoekingen en vergelijkingen uiteindelijk een nieuwe vraag: wat maakt het verschil. Die vraag neem ik als leidraad voor deze middag: wat maakt het verschil.
 

Tussen haakjes wil ik wijzen op het volgende merkwaardige verschijnsel. Voor eenvoudige kwesties, aanvaarden we dikwijls een veelvoud aan antwoorden. De beste opstelling van het Nederlands Elftal – hoe moeten we zo dadelijk de Duitsers verslaan – sportpagina’s vol en hele talkshows worden aan deze kwestie gewijd. Als het daarentegen om een uiterst ingewikkelde vraag gaat als wat is de beste behandeling voor een ernstige psychiatrische stoornis, dan hebben we liever één eenvoudig antwoord. Kortom, hoe moeilijker de vraag, des te eenvoudiger antwoord wordt verwacht.